SkywaveCity

Akıllı Şehirler için İdeal Şehir Yönetim Platformu Sayıları giderek artan akıllı şehirler, İnnova SkywaveCity çözümleriyle hayat buluyor.
Şehir yönetimleri, vatandaşlarına daha etkili hizmet vermek için akıllı şehir uygulamalarına her geçen gün daha fazla önem veriyor. İnnova SkywaveCity Platfornu, bir akıllı şehrin ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri tek bir platform üzerinde sunarak yönetim kolaylığı sağlıyor, şehir sakinlerinin yaşamına değer katıyor.

Şehrin dört bir yanındaki binlerce farklı işleve sahip sensörden gelen verileri tek merkezde toplayan SkywaveCity, ulaşımdan aydınlatmaya, bilgi servislerinden iklim analizine, otopark ve atık yönetiminden sulamaya pek çok alanda şehirleri dijitalleştiriyor.

SkywaveCity'nin Öne Çıkan Yetenekleri

Akıllı şehre dönüşüm yolunda yerel yönetimlerin en büyük yardımcılarından biri olan İnnova, SkywaveCity ile yerel yöneticilere benzersiz kolaylıklar sağlıyor. Entegre bir dijital şehir yönetimi ortamı sunan SkywaveCity, şehirler için güçlü yeteneklerle donatıldı.

Akıllı Şehir Dönüşümü
SkywaveCity ile halihazırda kullandıklarınız dahil, tüm Akıllı Şehir uygulamalarınızı tek bir platform altında toplayabilirsiniz. SkywaveCity’in sunduğu gelişmiş araçlarla, Akıllı Şehir dönüşümünüzü hızlandırabilirsiniz.
SkywaveIoT Platformu
İnnova'nın ödüllü SkywaveIoT platformu üzerinde inşa edilen SkywaveCity, bu sayede esnek ve ölçeklenebilir bir mimariyle hizmet verir. Bu yapı, yerel yönetimlere yeni hizmetlerini sisteme kolayca dahil etme ve şehrin büyümesiyle doğru orantılı olarak sistemi ölçekleyebilme imkanı sunar.
Büyük Veri Analizi
Her bir akıllı şehir, büyüklüğü ve nüfusuna bağlı olarak sayıları binlerle, hatta milyonlarla ifade edilen sensörlere ihtiyaç duyar. Çok sayıda farklı kanaldan gelen verilerin ortak bir değere dönüşmesi ise etkin bir analizle gerçekleşir. SkywaveCity, sahip olduğu analitik yetenekleriyle yerel yönetimlere mevcudu değerlendirme ve yeni değer yaratma konularında nokta atışı fırsatlar sunar.
Gerçek Zamanlı Entegrasyon

Gerçek Zamanlı EntegrasyonNesnelerin interneti uygulamalarının başarısı, her an güçlü veri iletişimine ve bu verilerin etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. SkywaveCity, yerel yönetimlerin kullandığı diğer kurumsal sistemlerle anlık entegrasyona olanak tanır; operasyon merkezlerinden yine anlık izleme ve kontrol olanağı sunar.
Uygulamalar Arası Etkileşim

Uygulamalar Arası EtkileşimAkıllı Şehir platformu kullanarak, Akıllı Şehir uygulamaları arasında etkileşim yaratabilir; Akıllı Şehir dönüşümünün katma değerini arttırabilirsiniz. SkywaveCity ile farklı Akıllı Şehir uygulamaları arasında bu etkileşim sağlanır; çapraz senaryolar oluşturulması mümkün kılınır.

SkywaveCity'nin Öne Çıkan Yetenekleri

SkywaveCity mimarisi, farklı yetkinliklerle donatılmış alt modüllere sahiptir. Bu modüler mimari ile hem yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunulması sağlanır hem de Akıllı Şehir dönüşümü hızlandırılır.

IoT Platformu
Uyarı & Alarm Yönetimi
UI / Mahsup Builder
Loglama
Cihaz / Uygulama Yönetimi
Kural Motoru
Çoklu Şirket / Çoklu Rol /
Çoklu Kullanıcı
Raporlama

Akıllı Şehir Uygulamaları

SkywaveCity mimarisi, farklı yetkinliklerle donatılmış alt modüllere sahiptir. Bu modüler mimari ile hem yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunulması sağlanır hem de Akıllı Şehir dönüşümü hızlandırılır.

Akıllı Aydınlatma: Enerji maliyetlerinin yüksekliği, aydınlatma sistemlerinin önemini daha da artırmaktadır. Akıllı Aydınlatma bileşeni sayesinde gereksiz tüketimlerin önüne geçilirken, aydınlatma seviyeleri günışığına göre ayarlanır.

Sayaç Okuma: Şehir genelinde yerleşik, yerel yönetimlere ait elektrik ve su sayaçlarının takibini kolaylaştırır. Merkezden tüm sayaçlara ait verilere erişilebilirken, herhangi bir arıza durumunda hangi sayacın sorunlu olduğu da kolayca tespit edilebilir.
Akıllı Kavşak: Şehirlerin en büyük problemlerinden biri trafiktir. Akıllı Kavşak bileşeni ile sinyalizasyon anlık trafik yoğunluğuna göre ayarlanır; optimum trafik akışı, sürücüler için yakıt tasarrufu, CO2 salınımlarında azalma sağlanır. Bunun yanında ambulans ve itfaiye gibi araçların da öncelikli geçiş ile olay noktasına ulaşmasına yardımcı olur.

Akıllı Durak & Akıllı Otobüs: Şehir içi ulaşımda kullanılan araçların durağa varış süreleri, arıza ya da iptal durumlarının yolcularca öğrenilmesini sağlar. Bilgilendirme ekranları yerleştirilen duraklar, otobüsler ya da diğer ulaşım araçlarıyla sürekli etkileşim halindedir.

Akıllı Otopark: Bu bileşen, özellikle şehir merkezlerindeki otopark bulamama sorununu gidermeye yardımcı olur. Araç sahipleri, henüz varış noktasına ulaşmadan bölgedeki otoparkların hangilerinin müsait olduğunu öğrenebilir. Bu sayede trafikteki araç sayısı azaltılabilir; aynı zamanda otopark arama için harcanan zaman kaybı da ortadan kaldırılır.
Video Yönetim Sistemi: Şehir geneline yerleştirilen kameralarla güvenliği artıran bir bileşendir. SkywaveCity ile tüm kameralardan gelen veriler operasyon merkezi üzerinden takip edilebilmektedir.
Akıllı Atık Yönetimi: Atık konteynerlerinin gerçek zamanlı doluluk oranları göz önüne alınarak,yerel yönetimlerin atık toplama saati ve toplama süreçlerini optimize edilebilmektedir.

Meteoroloji İstasyonu: Lokal olarak yerleştirilen sensörler kar kalınlığı, buzlanma vb. durumlar hakkında bilgi verir. Toplanan bu bilgiler, şehir genelindeki ekranlar aracılığıyla vatandaşlara ve yerel yönetimlere iletilebilir.

Hava Kalitesi: Lokal olarak hava kalitesinin ölçümünü gerektiren tünel, alt geçit, park gibi alanlarda hava kalitesinin ölçümünü sağlar.
Şehir Erişim Noktaları: Akıllı şehir bileşenlerinden elde edilen verilerin uygun bir sunumla vatandaşlara ve turistlere iletilmesini sağlar. Bina içlerine ya da yoğun noktalara yerleştirilen kiosk ve bilgilendirme ekranlarından aktarılan bilgiler merkezi olarak güncellenebilir ya da lokasyon bazlı olarak farklılaştırılabilir.
Kronik Hasta Takip: Vatandaşlar arasında kronik rahatsızlığı bulunanların takibini sağlar. Bu bileşen, özellikle sağlık sebepleriyle düzenli olarak sağlık işletmelerine gitmesi gereken hastalar için faydalıdır.

Panik Buton: Acil durumlarda vatandaşların ilgili sağlık ya da güvenlik birimleri ile yerel yönetimlere ulaşmasını sağlar. Bilgilendirmelerin yapıldığı lokasyonlar kurulan ağ altyapısı sayesinde net olarak ilgili birimlere aktarılır.

Başarı Hikayeleri

Kars Akıllı Şehir Projesi
Türkiye'nin ilk entegre Akıllı Şehir projelerini hayata geçiren Türk Telekom Grubu, çözümlerini 7 bin yıllık köklü geçmişe sahip Kars için sunuyor. İnnova SkywaveIoT platformu üzerine inşa edilen Kars Akıllı Şehir Projesi, vatandaşların modern bir şehir ortamında çok daha kaliteli hizmet almasını sağlıyor.
Devamını Oku